ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ

Partner

 • Email
  mpsarra@vglawyers.gr
 • Τηλέφωνο
  + 30 2107256047

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

H Μαρία είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014 και Partner στην εταιρεία “ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.”. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό Λίαν Καλώς (2012). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με βαθμό Άριστα στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές (ειδίκευση στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο) της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2014) καθώς και Επαγγελματικού Διπλώματος με βαθμό Άριστα στους Εναλλακτικούς Μηχανισμούς Επίλυσης Διαφορών (διαιτησία και διαμεσολάβηση) του Ινστιτούτου Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου του Pace Law School των ΗΠΑ (2015). Έχει παρακολουθήσει πιστοποιημένα μαθήματα κατάρτισης της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (2014), του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (2014) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) (2015), της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου της Τρέβης (E.R.A.) (2015, 2017) και της PricewaterhouseCoopers (2020).


Το κύριο αντικείμενο απασχόλησής της είναι το Ημεδαπό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα κ.α.). Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ασκούμενη (stagiaire) του πρώτου τη τάξει Γενικού Εισαγγελέα κ. Melchior Wathelet (2015) και σε Δικηγορική Εταιρεία με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (2013-2015), όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.


Είναι έμπειρη χρήστης της αγγλικής (επίπεδο C2) και της γαλλικής (επίπεδο C2) γλώσσας και βασικός χρήστης της τουρκικής γλώσσας (επίπεδο A1).

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών “e-ΘΕΜΙΣ” από το 2015 και του ICC Women Hellas από το 2023. Για τις επιστημονικές της ενασχολήσεις έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2015, 2016), την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου της Τρέβης (E.R.A.) (2015) και το Ινστιτούτο Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου (I.I.C.L.) (2014).

Είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Εθνικό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Συμβάσεις FIDIC

ΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πτυχίο (2012)

Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2014)

Ινστιτούτο Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου, Pace Law School, Επαγγελματικό Δίπλωμα (2015)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δείτε παρακάτω δημοσιεύσεις και εκδόσεις:

 • “Obiter dicta in direct actions before the European Union Courts”, ΗREL 2018 (International Edition), σελ. 1επ.

 • «Απαγόρευση έρευνας της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου προέλευσης σε διαφορές γονικής μέριμνας» σε Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, Γ.-Αλ. Γεωργιάδης (επ.), Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016, σελ. 20 επ.

 • «Γάμος» σε Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο, Χρ. Τσούκα (επ.), Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 129επ.

 • «Σύμφωνο Συμβίωσης», σε Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο, Χρ. Τσούκα (επ.), Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 159επ.

 • “A Selected Challenge of EU Mediation: Effects on Limitation on Limitation and Prescription Periods”, ΗREL 2014 (International Edition), σελ. 181επ.

 • «Η αρχή του εδάφους στον ελληνικό κώδικα Ιθαγένειας», ΕΜΕΔ 2013, σελ. 213επ.
 • «Η μεταστροφή των θέσεων των Γενικών Εισαγγελέων απέναντι στην αμφισβητούμενη αρμοδιότητα του ΔΕΕ στην προδικαστική παραπομπή», ΕΕευΔ 2014, σελ. 437επ.

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας