Εξειδίκευση

ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΣΤΕ

ΚΛΑΔΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έργα
Προμήθειες
Μελέτες
Υπηρεσίες
Παραχωρήσεις
ΣΔΙΤ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πολεοδόμηση
ΕΣΧΑΣΕ
ΕΣΧΑΔΑ
Περιβάλλον & Δημόσια Έργα
Περιβάλλον & Επενδύσεις

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αγοραπωλησίες
Μισθώσεις
Διεκδικήσεις
Συστάσεις Ανεξάρτητων Ιδιοκτησιών
Κτηματολόγιο
Εμπράγματα Δικαιώματα & Βάρη

ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σύσταση
Λειτουργία
Λύση & Εκκαθάριση
Due Diligence
Συγχωνεύσεις
Μετατροπές
Μεταβιβάσεις

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευαστικές, Μελετητικές Συμβάσεις
Συμβάσεις FIDIC
Συμβάσεις NEC
Συμβάσεις Υπηρεσιών Επίβλεψης & Τεχνικών Συμβουλών

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Προστασία Πνευματικής Δημιουργίας
Σήματα
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Υποδείγματα & Σχέδια
Μεταβίβαση Δικαιωμάτων
Παραχώρηση
Άδεια Χρήσης

ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δημόσιες Συμβάσεις
Τρόφιμα
Φάρμακα
Τηλεπικοινωνίες
Σήματα
Πνευματική Ιδιοκτησία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αιτήσεις Ακυρώσεως
Προσφυγές
Αγωγές κατά του Δημοσίου
Υπαλληλικές Προσφυγές

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αξιόγραφα
Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας & Διανομής
Franchising
Μεσιτεία
INCOTERMS

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας