Dr. ΕΛΕΝΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ

Senior Partner

 • Email
  hvarvayannis@vglawyers.gr
 • Τηλέφωνο
  + 30 2107256047

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

H Έλενα είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1993 και Partner στην εταιρεία “ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.”. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς (1991). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Master of Laws (“LL.M.”) in “International Commercial Law” του University of Kent Μεγάλης Βρετανίας (1993). Η Έλενα κατέχει, επίσης, τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος – Master of Science (“M.Sc.”) in “International Medicine – Health Crisis Management” της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2014) με βαθμό Λίαν Καλώς, ενώ το 2024, αναγορεύθηκε Διδάκτωρ στην Έδρα της Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της απενεμήθη με το βαθμό Άριστα.


Το κύριο αντικείμενο απασχόλησής της είναι το Ημεδαπό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, (Δίκαιο Ανταγωνισμού, Διεθνείς Συμβάσεις Διανομής & Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες & Διεθνής Προστασία, Δίκαιο Ανωνύμων Εταιρειών, Συγχωνεύσεις και Due Diligences), οι Δημόσιες Συμβάσεις, το Δίκαιο των Τηλεπικοινωνιών (Broadband & Cable TV Services and Networks) και τα Φαρμακευτικά Προϊόντα. Μεταξύ άλλων, η Έλενα, στο παρελθόν, εκπόνησε ως μέλος τριμελούς ομάδας προτάσεις που υπεβλήθησαν στον Υπουργό Εμπορίου και αφορούσαν στην τροποποίηση των Νόμων “Περί Αθεμίτου Ανταγωνισμού” & “Περί Ελέγχου Μονοπωλίων και Ολιγοπωλίων και Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού”. Συμμετείχε σε ομάδα νομικών συμβούλων, η οποία εκπροσώπησε μεγάλες ημεδαπές και πολυεθνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις και το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας σε υποθέσεις που αφορούσαν στη δικαιότερη τιμολόγηση των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων στην εγχώρια αγορά και στην ακύρωση της πρώτης “Λίστας Φαρμάκων” από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συμμετείχε, επίσης, σε ομάδα νομικών συμβούλων του ΟΤΕ για την πρώτη εισαγωγή των μετοχών του τόσο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών όσο και στο New York Stock Exchange, την ίδρυση της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας “COSMOTE”, το “Pay TV & Broadband Services Project” του Οργανισμού και την ίδρυση της θυγατρικής του εταιρείας θαλασσίων τηλεπικοινωνιών “MARITEL S.A.”. Έχει παράσχει δε νομικές υπηρεσίες σε μεγάλες εγχώριες και διεθνείς τεχνικές εταιρείες σε έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, σηράγγων και γεφυρών.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας του πρώτου Συλλόγου Αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών “International Medicine – Health Crisis Management”. Eίναι εθελόντρια της “RSF Hellas – Εθελοντική Ομάδα Επικοινωνιών & Διάσωσης” (“RSF Hellas”) που αποτελεί Τακτικό Μέλος και Liaison Office του “Rescue International Assistance League” για την Ελλάδα και Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο του “Emergency Care & Safety Institute”, όπως και “Educational Partner” του “Committee for Tactical Emergency Casualty Care”. Στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης της και ως μέλος της “RSF Hellas” είναι Πάροχος και Εκπαιδεύτρια Α΄ Βοηθειών κατέχοντας πλειάδα πιστοποιήσεων από διακεκριμένους εθνικούς και διεθνείς φορείς. Με την ιδιότητά της αυτή, συμμετέχει στην υγειονομική κάλυψη μεγάλων εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και άλλων εκδηλώσεων μαζικής συγκέντρωσης κοινού. Τέλος, παρέχει εκπαιδεύσεις σε πολυπληθείς ομάδες στελεχών και εργαζομένων μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου των Α΄ Βοηθειών.

Η Έλενα είναι έμπειρη χρήστης της αγγλικής (επίπεδο C2), βασικός χρήστης της γαλλικής γλώσσας (επίπεδο A1) και καλός χρήστης της ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

Είναι μέλος του “Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων”, του “University of Kent at Canterbury Society”, του “British Graduates Society”, του “European Resuscitation Council” και του “Metropolitan Museum of Art” της Νέας Υόρκης, ενώ είναι συνδρομήτρια στις ακόλουθες ιατρικές εκδόσεις: “The Lancet Infectious Diseases”, “Harvard Medical School”, “Mayo Clinic everydayhealth.com”, “CNN Coronavirus Update”, “Research Gate”, “European Society of Cardiology”, “Southern Medical Association”, “Medical News Today”, “Mayo Clinic Press”, “St. Andrew’s First Aid, “My ESC News” “ESC Congress’, “Medscape Neurology”, “Medscape Oncology”, “ERC”, “Jama”, “Nature”.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Ημεδαπό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Διεθνείς Συμβάσεις Διανομής & Εμπορικής Αντιπροσωπείας
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες & Διεθνής Προστασία
 • Συγχωνεύσεις Ανωνύμων Εταιριών και τα Due Diligences

ΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο, Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, LL.M., University of Kent, United Kingdom


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, M.Sc., Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάκτωρ, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δείτε παρακάτω δημοσιεύσεις και εκδόσεις.

 • “Η Διαχρονική Ηθική Προσέγγιση της Εφαρμογής του Triage στην Πράξη”, Διδακτορική Διατριβή εκπονηθείσα από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2024.

 • “Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ιατρική των Καταστροφών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο – Η Σύσταση του Κέντρου Έρευνας”, Διπλωματική Διατριβή δημοσιευθείσα στη Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάιος 2014.
 • “A Centre for Modern Research and Education in Disaster Medicine in Southeastern Mediterranean”, Μάιος 2013.
 • “Copyright Protection for Satellite Broadcasting in the Community”, Διπλωματική Διατριβή δημοσιευθείσα στη Βιβλιοθήκη του “University of Kent at Canterbury”, Οκτώβριος 1992.
 • “Competition Laws of Europe-Chapter IX”, Butterworths, 1995, “Greek Business Law: An Update”, vol. 6, issue 11, 1995, European Business Law Review.
 • Παρατηρήσεις στην Πρόταση του Υπουργείου Εμπορίου για την Τροποποίηση του Ν. 703/77, “Η Ναυτεμπορική”, Παρασκευή 22 Ιουλίου 1994.
 • Διετέλεσε ανταποκρίτρια του Περιοδικού “European Business Law Review”, του εκδοτικού οίκου Kluwer Law International [Graham & Trotman], σε θέματα σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα του εμπορικού δικαίου στην Ελλάδα.
 • Διετέλεσε ανταποκρίτρια του Περιοδικού “Corporate Aquisitions and Mergers – Newsletter”, του εκδοτικού οίκου Kluwer Law International, σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του εμπορικού δικαίου.
 • Διετέλεσε ανταποκρίτρια του Περιοδικού “International Trade Law & Regulation”, του εκδοτικού οίκου Sweet and Maxwell/ESC Publishing, σε θέματα σχετικά με το εμπορικό δίκαιο.
 • Δημοσιεύσεις στο περιοδικό “European Competition Law Review”, του εκδοτικού οίκου Sweet and Maxwell/ESC Publishing, σε θέματα σχετικά με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν. 703/77 και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας