ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Founding Partner

 • Email
  cvrettos@vglawyers.gr
 • Τηλέφωνο
  + 30 2107256047

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Κωνσταντίνος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Founding Partner της δικηγορικής εταιρείας «ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Διεθνές Εμπορικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κent της Αγγλίας.

Δικηγορεί στην Αθήνα από το 1993 τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και σε επίπεδο μάχιμης δικηγορίας, έχοντας παραστεί σε πολυάριθμες υποθέσεις ενώπιον των εθνικών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας καθώς και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικεύεται στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, το Πολεοδομικό και Χωροταξικό Δίκαιο, το Εταιρικό Δίκαιο και το Δίκαιο Τροφίμων και Ποτών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στις πρότυπες συμβάσεις FIDIC (White Book, Red Book, Yellow Book etc.), έχοντας διατελέσει νομικός σύμβουλος μεγάλων μελετητικών και εργοληπτικών εταιρειών καθώς και εταιρειών παροχής τεχνικών συμβουλών στο πλαίσιο πολυσύνθετων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει εκπονήσει πολυάριθμες νομικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις κυρίως για νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δίκαιου καθώς και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είναι έμπειρος χρήστης της αγγλικής (επίπεδο C2) και καλός χρήστης της γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

Είναι ανταποκριτής του European Advisory Service (EAS) σε ζητήματα ελληνικού και ενωσιακού Δικαίου Τροφίμων και Ποτών. Επιπλέον, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας & Κατασκευών, του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, του University of Kent at Canterbury Society και του British Graduates Society.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ
 • Πολεοδομικό και Χωροταξικό Δίκαιο
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Τροφίμων και Ποτών
 • Συμβάσεις FIDIC

ΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο, Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κent της Αγγλίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δείτε παρακάτω δημοσιεύσεις και εκδόσεις.

 • «Δωρεά Μελετών», ΔηΣΚΕ & αγορά, τ. 2-3/2011. “Public Procurement & Projects”, σε Greek Law Digest, The Ultimate Legal Guide to Investing in Greece, 2011.

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας