Η δικηγορική εταιρεία «VGLAWYERS» παρείχε συμβουλές στον PM Σύμβουλο της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Μαύρης Θάλασσας (BSTDB), σχετικά με την αγορά νέων γραφείων

Η VGLAWYERS ενήργησε ως αποκλειστικός νομικός σύμβουλος της SALFO & ASSOCIATES S.A., ενός κορυφαίου διεθνούς συμβούλου διαχείρισης έργων, σε μια συναλλαγή, για την απόκτηση από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Μαύρης Θάλασσας (BSTDB) των νέων κεντρικών της γραφείων, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται συνολικά σε 16 εκατομμύρια ευρώ.

Η ομάδα μας παρείχε συμβουλές για όλα τα ζητήματα που άπτονταν της συναλλαγής, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της επισταμένης έρευνας και των διαπραγματεύσεων επί της συμφωνίας αγοράς. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Κωνσταντίνος Βρεττός, Ιδρυτής- Συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «VGLAWYERS».

Τα νέα κεντρικά γραφεία θα βρίσκονται δίπλα στο συγκρότημα γραφείων Hub26, στην περιοχή του λιμένα της Θεσσαλονίκης. Τον σχεδιασμό και την κατασκευή των γραφείων θα αναλάβει η Dimand S.A και το κτίριο θα λάβει πιστοποίηση LEED Gold, κατατάσσοντάς το μεταξύ των πιο προηγμένων περιβαλλοντικά γραφείων στην Ελλάδα και στο πρώτο του είδους του στη Θεσσαλονίκη.

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας