Συντάκτης: hvarvayannis

Βράβευση της FIDIC σε ομάδα που συμμετέχουν οι VG LAWYERS

Η FIDIC βράβευσε την ομάδα μας ως την καλύτερη ομάδα διαχείρισης FIDIC Red Book για το 2021 Η Εταιρεία μας παρέχει από το 2018 υπηρεσίες νομικού συμβούλου στην Κοινοπραξία Συμβούλων Μηχανικών ORIGIN, για τη διαχείριση του σημαντικότερου κατασκευαστικού έργου του CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) για την αναβάθμιση του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων (LHC), στα πλαίσια του High Luminosity...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας