ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Senior Associate

 • Email
  ipapadopoulou@vglawyers.gr
 • Τηλέφωνο
  + 30 2107256047

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ηλιάνα είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017 και Senior Associate στην εταιρεία “ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.”. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς (2015). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς (2018). Έχει παρακολουθήσει συνέδρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (2017), της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος (2017) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (2019, 2021), καθώς και μαθήματα κατάρτισης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2018), του Yale University (2019) και του Leiden University (2020).


Το κύριο αντικείμενο απασχόλησής της είναι το Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο και το Δίκαιο Περιβάλλοντος. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί σε δικηγορικό γραφείο με αντικείμενο το Εμπορικό και Αστικό Δίκαιο (2015-2018), όπου απέκτησε εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Αστικού Δικαίου.

Είναι έμπειρη χρήστης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Πολεοδομικό και Χωροταξικό Δίκαιο
 • Συμβάσεις FIDIC

ΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχίο

Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δείτε παρακάτω δημοσιεύσεις και εκδόσεις:
«Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και δημόσιες συμβάσεις», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2018)

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας