Ομιλήτρια, Xth Anniversary of the Journal of Private International Law Conference University of Cambridge, United Kingdom (2015), Μαρία Ψάρρα

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας