ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Associate

  • Τηλέφωνο
    + 30 210 7256047

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νίκος είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και συνεργάτης στην εταιρεία «ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2019) και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο» (2022) της ίδιας Σχολής.

Ο Νίκος είναι έμπειρος χρήστης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2) και έχει μέτρια γνώση της γερμανικής (επίπεδο Β1).

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Διοικητικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
  • Αστικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  • Πολεοδομικό και Χωροταξικό Δίκαιο

ΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχίο

Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας