Δημοσιεύσεις

Public Procurement & Projects, Δημοσίευση στο "Greek Law Digest, The Ultimate Legal Guide to Investing in Greece",
Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, Κωνσταντίνος Βρεττός
Δωρεά Μελετών
ΔηΣΚΕ 2-3/2011, Κωνσταντίνος Βρεττός
Ομιλίτρια, Xth Anniversary of the Journal of Private International Law Conference
University of Cambridge, United Kingdom (2015), Μαρία Ψάρρα
Ομιλίτρια - Εθνικός Ανταποκριτής (Ελλάδα), XXth International Congress of Comparative Law, "The Legal Services Market and Conveyancing”
International Academy of Comparative Law, Fukuoka Japan (2018), Μαρία Ψάρρα
Συμμετοχή VGLAWYERS στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2019
, Κωνσταντίνος Βρεττός
Ομιλία για τον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων και Υποδομών (Επένδυση Ελληνικού)
Εκδήλωση Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης "Ελληνικό: η Πρωτεύουσα των Επενδύσεων", Κωνσταντίνος Βρεττός
Νίκης 48, 105 58, Σύνταγμα - Αθήνα, ΤΗΛ: 210 72 56 046, FAX: 210 72 56 047, info@vglawyers.gr