ΝΤΕΜΗ ΧΙΩΛΟΥ

Associate

 • Email
  dchiolou@vglawyers.gr
 • Τηλέφωνο
  + 30 2107256047

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ντέμη είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2013 και Associate στην εταιρεία “ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.”.
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς (2011).


Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος – Master of Laws στις Διεθνείς Νομικές Σπουδές (με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο) της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό μεταπτυχιακού Λίαν Καλώς (2014).
Η Ντέμη είναι απόφοιτος, επίσης, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (κατεύθυνση Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης), του Παντείου Πανεπιστημίου, με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς (2004), αλλά και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος – Master of Arts στην Επικοινωνία, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό μεταπτυχιακού Άριστα (2008).

Το κύριο αντικείμενο απασχόλησής της είναι το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το Αστικό Δίκαιο. Η Ντέμη πραγματοποίησε την δικηγορική της άσκηση στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών της Τραπέζης της Ελλάδος. Τα 6 τελευταία συναπτά έτη εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτης Βουλευτών, στη Βουλή των Ελλήνων, όπου ασχολείται ειδικότερα με την επεξεργασία του νομοθετικού έργου και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κατά το παρελθόν, έχει απασχοληθεί επί σειρά ετών σε έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (βλ. «ΤΑ ΝΕΑ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «ΑΞΙΑ»).
Είναι έμπειρη χρήστη της αγγλικής (επίπεδο C2) και βασικός χρήστης της ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β1).

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Αστικό Δίκαιο

ΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο, Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχίο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης LL.M. Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης M.A. Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δείτε παρακάτω δημοσιεύσεις και εκδόσεις:
 • «Ο συμψηφισμός κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014.
 • «Το δημόσιο συμφέρον ως λόγος περιορισμού του δικαιώματος στην ιδιοκτησία – θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση», Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010.
 • «Οι παρενοχλήσεις στον χώρο της εργασίας και η νομική αντιμετώπισή τους», Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008.
 • «Σύγκριση της πραγματικής εμπειρίας με μια τηλεοπτική της αναπαράσταση: Η περίπτωση της σχέσης του ετερόφυλου ζευγαριού», Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008.

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας