ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Senior Associate

 • Email
  cmanthopoulou@vglawyers.gr
 • Τηλέφωνο
  + 30 2107256047

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Χριστίνα είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2019 και Associate στην εταιρεία “ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.”. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς (2016). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου» του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με βαθμό Λίαν Καλώς (2018). Έχει παρακολουθήσει πιστοποιημένα μαθήματα κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2016) και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2018).

Τα κύρια αντικείμενα απασχόλησής της είναι το Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο, το Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, το Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το Αστικό Δίκαιο. Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί σε δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα (2016-2021), όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Είναι έμπειρη χρήστης της αγγλικής (επίπεδο C2) και της γαλλικής (επίπεδο C2) γλώσσας και βασικός χρήστης της ρωσικής γλώσσας (επίπεδο B1).

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 • Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Αστικό Δίκαιο

ΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχίο

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, M.Sc.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δείτε παρακάτω δημοσιεύσεις και εκδόσεις.

 • «Συγκριτική Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών «MINOAN LINES και ANEK LINES», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 2018.

 • «Οι απαρχές της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και των Θεσμών εν γένει» και «Θεμελιώδη Ατομικά Δικαιώματα και το δικαίωμα της Θρησκευτικής Ελευθερίας», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2011.

Στην αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης αποδίδουμε μέγιστη βαρύτητα στους παράγοντες “κόστος - χρόνος - αποτελεσματικότητα”.

Στοιχεία επικοινωνίας