Νίκης 48, 105 58 Σύνταγμα - Αθήνα σταθμός μετρό σύνταγμα ΤΗΛ: 210 72 56 046 FAX: 210 72 56 047 info@vglawyers.gr